create your own web page for free

FUNDACJA CHROŃMY DZIEDZICTWO

Tu dbamy o pamięć.


Historia i misja Fundacji
Fundacja Chrońmy Dziedzictwo jest rodzinną organizacją której przyświeca idea ochrony dziedzictwa historycznego. Została założona w 2013 roku w Lublinie z inicjatywy jej obecnego prezesa, Artura Derlikiewicza. Na co dzień podejmujemy starania mające zabezpieczyć materiały, obiekty i artefakty historyczne przed niszczącym upływem czasu i ludzką niepamięcią.

Kim jesteśmy

W pracy tworzymy najlepszy zespół, bo jesteśmy rodziną.

Artur Derlikiewicz

Prezes zarządu

Aleksandra Grochecka

 

Marcin Derlikiewicz

 

Nasze cele

  1. Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych dla ochrony i udostępniania informacji historycznych.
  2. Skupianie wokół idei Fundacji wszystkich ludzi, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe.
  3. Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności.               
  4. Promowanie i rozpowszechnianie uzyskanych doświadczeń.

Co robimy

Mobirise

Digitalizacja

 Jedną z form ochrony od której zaczęliśmy naszą działalność, wychodząc zarazem naprzeciw potrzebom społecznym, jest digitalizacja. Od początku naszej działalności włączyliśmy się w proces rozwoju zasobów zmikrofilmowanych lub zdigitalizowanych co konsekwetnie kontynuujemy do dzisiaj. 

Dowiedz się więcej...

Mobirise

Ochrona zabytków

Przetrwanie zabytku i zachowanie go dla przyszłych pokoleń zależy od tego czy roztoczymy nad nim opiekę. W ważnych dla dziedzictwa historycznego projektach naszym moralnym obowiązkiem jest włączyć się do działania.


 Dowiedz się więcej...

Mobirise

Galeria sztuki

Sztuką jest wszystko, co wzbudza w odbiorcy emocje, co pozwala na poruszenie umysłu i zmusza go do przemyśleń oraz refleksji. Sztuką jest również to, co sprawia nam przyjemność, uwalnia od stresu i daje możliwość odpoczynku. Przy ulicy Bernardyńskiej 12 w Lublinie jest nasze miejsce dla sztuki.
Dowiedz się więcej...

FORMULARZ KONTAKTOWY

Adres

ul. Szczytowa 12/2
20-010 Lublin

Dane kontaktowe

chronmydziedzictwo@wp.pl  
tel. (81) 525 10 98