O nas

Historia i misja Fundacji Chrońmy Dziedzictwo

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo została założona w 2013 roku w Lublinie. Jej powstaniu przyświeca przede wszystkim idea ochrony materiałów, obiektów, artefaktów historycznych istotnych dla naszego dziedzictwa kulturowego przed niszczącym upływem czasu i ludzką niepamięcią.

W odniesieniu do materiałów w formie papierowej jedną z form takiej ochrony, od której zaczęliśmy naszą działalność, wychodząc zarazem naprzeciw potrzebom społecznym, jest digitalizacja. Włączyliśmy się w proces rozwoju zasobów zmikrofilmowanych lub zdigitalizowanych, w którym uczestniczy wiele innych organizacji, w tym genealogicznych czy hobbystycznych. Deklarujemy szczerą wolę współpracy z nimi. Wspólnie podzielamy pogląd, że te informacje, jako dobo narodowe, powinno być dostępne dla każdego i bez jakichkolwiek ograniczeń.Digitalizacja materiałów historycznych jest formą ich ochrony jako świadectwa i jako obiektu historyczno-kulturowego. Wraz z naszymi partnerami dysponujemy wieloletnim doświadczeniem oraz dorobkiem, zawodową kadrą, profesjonalnym sprzętem technicznym, aby sprostać wymogom digitalizacji na najwyższym światowym poziomie.

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo powstała jako organizacja non-profit, aby wspierać rozwój zasobów zdigitalizowanych w Polsce. Naszą specjalnością jest digitalizacja akt metrykalnych, zasobów archiwów cywilnych i kościelnych.

Cele Fundacji

Pozyskiwanie, gromadzenie i wykorzystywanie środków materialnych dla ochrony i udostępniania informacji historycznych.

Skupianie wokół idei Fundacji wszystkich ludzi, dla których ważne jest dziedzictwo kulturowe.

Współpraca z krajowymi i zagranicznymi organizacjami o zbliżonym profilu działalności oraz promowanie i rozpowszechnianie uzyskanych doświadczeń.

Realizujemy te cele poprzez:

– digitalizację źródeł zawierających informacje historyczne;
– opracowanie zgromadzonych informacji;
– przechowywanie i udostępnianie informacji historycznych;
– wspieranie działalności edukacyjnej,
– współpracę z instytucjami państwowymi i organizacjami społecznymi, działającymi w zakresie objętym celami Fundacji oraz współpracę krajową
i zagraniczną z osobami i instytucjami o zbliżonych celach z założeniami Fundacji.

 

Zapraszamy do współpracy!

baner