best html templates
Mobirise


Digitalizacja

czyli proces przekształcania informacji utrwalonej w formie analogowej na postać cyfrową. Celem digitalizacji jest zabezpieczenie materiałów oryginalnych oraz umożliwienie ich jak najszerszego udostępniania.

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo podejmuje starania które w pierwszej kolejności mają zabezpieczyć cenne zbiory archiwalne w postaci cyfrowej, a następnie udostępnienia je każdemu zainteresowanemu. Jesteśmy zobowiązani do zachowywania najwyższych standardów jakości, więc za źródło wiedzy i wytycznych na temat tego jak przeprowadzić digitalizację oraz jakie parametry zachować  bierzemy Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych oraz Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych.

Od 2013 przeprowadziliśmy wiele projektów w całej Polsce między innymi w Warszawie, Katowicach, Przemyślu, Toruniu, Kaliszu, Pułtusku, Milanówku, Włocławku, Mławie i innych miastach. Digitalizacja otwiera przed nami wiele możliwości. Pozwala na dokonanie analizy odwzorowania oryginałów dokumentów i czerpania z nich wiedzy bez obawy o ich zniszczenie. Nośnik danych zawierający wysokiej jakości kopię wzorcową może być przechowywany w prywatnym archiwum Fundacji, gdzie nie będzie często używany co pozwoli ochronić go przed zniszczeniem. Na naszej stronie internetowej udostępniamy kopię użytkową pozwalającą na swobodne odczytanie danych. Wkrótce, pod zakładką Archiwum, znajdziecie Państwo cały zbiór fotografii zgromadzonych przez lata naszej pracy. Ponieważ wierzymy, że dostęp do tych materiałów powinien być powszechny oferujemy do nich dostęp zupełnie bezpłatnie. Działalność fundacji jest jednak możliwa wyłącznie dzięki darczyńcom, więc jeżeli jest Państwu bliska idea ochrony naszego dziedzictwa, zapraszamy do przekazania darowizny.

Proces digitalizacji

Ditalizacja jest wieloetapowym procesem, potrzebującym zachowania porządku, kolejności i odpowiedniego zorganizowania. Wszystko po to, aby nasza praca dawała jak najlepsze efekty.

1

Know How

Digitalizacja jaką przeprowadzamy to wymagający proces, do którego rozpoczęcia potrzebujemy specjalistycznej wiedzy z zakresu dziedzin pogranicza informatyki i informatologii, wysoce wykwalifikowanej kadry, oraz możliwie najlepszego sprzętu technicznego i oprogramowania. 

2

Metadane

Tuż przed kopiowaniem zbioru upewniamy się, że jest on odpowiednio uporządkowany i opisany w systemie informacji archiwalnej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ tylko w ten sposób możemy wyszukiwać interesujące nas dane bez przemierzania terabajtów danych.

3

Ocena i przygotowanie

Dokumenty które przeznaczone są do filmowania muszą najpierw zostać poddane ocenie konserwatorskiej. Ma to na celu ustalenie czy stan fizyczny księgi, papieru, szwów lub na przykład obić dokumentów będą w stanie bez narażenia na pogorszenie ich stanu przejść proces digitalizacji. Jeżeli nie, dbamy o to żeby przeszły najpierw specjalistyczne zabiegi konserwatorskie. 

4

Filmowanie

Na tym etapie jesteśmy gotowi do przystąpienia do filmowania. Stacja robocza to aluminiowe stelaże, komputery, monitory i co najważniejsze przeszkoleni operatorzy którzy stosują najlepsze techniki i wysoce zaawansowane, pełnoklatkowe aparaty Nikon D800E. Odwzorowania cyfrowe, które wytwarzamy, są idealnymi wizerunkami oryginału. Takie kopie wysokiej jakości nazywamy kopiami wzorcowymi, które tuż po skopiowaniu powiązujemy z systemem informacji archiwalnej i umieszczamy w naszym archiwum.

5

Kontrola jakości

Operatorzy po tygodniu pracy przysyłają dyski twarde z danymi do naszej siedziby w Lublinie, gdzie wykonane przez nich zdjęcia przechodzą audyt. Sprawdzamy między innymi czy zdjęcia są ostre, światło nie pozostawiło refleksów, lub czy wszystkie informacje są widoczne w sposób pozwalający na ich swobodne odczytanie.

6

Zabezpieczenie

Wszystkie kopie na tym etapie trafiają do naszego prywatnego archiwum, gdzie przechowujemy  kopię wzorcową. Należy przez to rozumieć kopię cyfrową materiałów archiwalnych sporządzoną w celu zabezpieczenia materiału archiwalnego, niepodlegającej dalszej obróbce o szczegółowo określonych parametrach. Dla  kopii wzorcowych na podstawie oryginałów dokumentacji aktowej, z którą najczęściej mamy do czynienia, będą to: rozdzielczość 300ppi na całej powierzchni skanowania, format .TIFF 6.0 bez kompresji, w głębi i trybie 24-bitowym, wykonane w przestrzeni barwnej Adobe RGB 1998.

7

Udostępnianie

Produktem finalnym który trafia na naszą stronę internetową jest kopia użytkowa sporządzona z kopii wzorcowej. Udostępniamy skompresowany materiał,  który przyspiesza dostęp do treści przy jednoczesnym zachowaniu pełnej czytelności. Takie pliki w formacie .jpg zajmują około 10 razy mniej miejsca i są w zupełności wystarczające do zastosowań naszego cyfrowego archiwum.

Adres

ul. Szczytowa 12/2
20-010 Lublin

Dane kontaktowe

chronmydziedzictwo@wp.pl  
tel. (81)525 1098