Archiwum dokumentacji aktowej

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo z siedzibą w Lublinie. Ul. Niccolo Paganiniego 23/125 Lublin. Wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000470829.


© 2021 – Fundacja Chrońmy Dziedzictwo 

pl_PLPL