Fundacja Chrońmy Dziedzictwo

Digitalizacja

Przekształcamy informacje z postaci analogowej na cyfrową. Dzięki temu zabezpieczamy materiał i mamy możliwość udostępnienia go online.

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo podejmuje starania które w pierwszej kolejności mają zabezpieczyć cenne zbiory archiwalne w postaci cyfrowej, a następnie udostępnienić je do wglądu każdemu zainteresowanemu. Jesteśmy zobowiązani do zachowywania najwyższych standardów jakości, więc za źródło wiedzy i wytycznych na temat tego jak przeprowadzić digitalizację, oraz jakie parametry zachować bierzemy Zarządzenie Naczelnego Dyrektora Archiwów Państwowych w sprawie digitalizacji zasobu archiwalnego archiwów państwowych, oraz Katalog Dobrych Praktyk Digitalizacji materiałów archiwalnych.

Od 2013 roku przeprowadziliśmy wiele projektów w całej Polsce. Między innymi w Warszawie, Katowicach, Przemyślu, Toruniu, Kaliszu, Pułtusku, Milanówku, Włocławku, Mławie i innych miastach Polski. Digitalizacja otwiera przed nami wiele możliwości. Pozwala na dokonanie analizy odwzorowania oryginałów dokumentów i czerpania z nich wiedzy bez obawy o ich zniszczenie. Nośnik danych zawierający wysokiej jakości kopię wzorcową jest przechowywany w prywatnym archiwum Fundacji, gdzie nie będzie często używany co pozwoli ochronić go przed zniszczeniem. Na naszej stronie internetowej udostępniamy kopię użytkową pozwalającą na swobodne odczytanie danych. Wkrótce pod zakładką Archiwum znajdziecie Państwo zawartość całego naszego archiwum w którym przez lata pracy gromadziliśmy materiał.

Ponieważ wierzymy, że dostęp do tych materiałów powinien być powszechny oferujemy do nich dostęp zupełnie bezpłatnie. Działalność fundacji jest jednak możliwa wyłącznie dzięki darczyńcom, więc jeżeli jest Państwu bliska idea ochrony naszego dziedzictwa, uprzejmie prosimy o rozważenie przekazania darowizny na cele statutowe Fundacji.

Proces digitalizacji

Digitalizacja jaką przeprowadzamy to wymagający proces do którego rozpoczęcia potrzebujemy specjalistycznej wiedzy z zakresu dziedzin pogranicza informatyki i informatologii, wysoce wykwalifikowanej kadry, oraz możliwie najlepszego sprzętu technicznego i oprogramowania. 

Dokumenty które przeznaczone są do filmowania muszą najpierw zostać poddane ocenie konserwatorskiej. Ma to na celu ustalenie czy stan fizyczny księgi, papieru, szwów czy na przykład obić dokumentów będą w stanie bez narażenia na pogorszenie ich stanu przejść proces digitalizacji. Jeżeli nie, dbamy o to żeby przeszły najpierw specjalistyczne zabiegi konserwatorskie. 

Tuż przed kopiowaniem zbioru upewniamy się, że jest on odpowiednio uporządkowany i opisany w systemie informacji archiwalnej. Jest to niezwykle ważne, ponieważ tylko w ten sposób możemy wyszukiwać interesujące nas dane bez przemierzania terabajtów danych.

Na tym etapie jesteśmy gotowi do przystąpienia do filmowania. Stacja robocza to aluminiowe stelaże, komputery, monitory i co najważniejsze przeszkoleni operatorzy którzy stosują najlepsze techniki i wysoce zaawansowane, pełnoklatkowe aparaty Nikon D800E. Odwzorowania cyfrowe, które wytwarzamy, są idealnymi wizerunkami oryginału. Takie kopie wysokiej jakości nazywamy kopiami wzorcowymi, które tuż po skopiowaniu powiązujemy z systemem informacji archiwalnej i umieszczamy w naszym archiwum.

Operatorzy po tygodniu pracy przysyłają dyski twarde z danymi do naszej siedziby w Lublinie, gdzie wykonane przez nich zdjęcia przechodzą audyt. Sprawdzamy między innymi czy zdjęcia są ostre, światło nie pozostawiło refleksów, lub czy wszystkie informacje są widoczne w sposób pozwalający na ich swobodne odczytanie.

Wszystkie kopie na tym etapie trafiają do naszego prywatnego archiwum, gdzie przechowujemy  kopię wzorcową. Należy przez to rozumieć kopię cyfrową materiałów archiwalnych sporządzoną w celu zabezpieczenia materiału archiwalnego, niepodlegającej dalszej obróbce o szczegółowo określonych parametrach. Dla  kopii wzorcowych na podstawie oryginałów dokumentacji aktowej, z którą najczęściej mamy do czynienia, będą to: rozdzielczość 300ppi na całej powierzchni skanowania, format .TIFF 6.0 bez kompresji, w głębi i trybie 24-bitowym, wykonane w przestrzeni barwnej Adobe RGB 1998.

Produktem finalnym który trafia na naszą stronę internetową jest kopia użytkowa sporządzona z kopii wzorcowej w celu udostępnienia materiałów archiwalnych użytkownikom, w sposób który przyspiesza dostęp do treści przy jednoczesnym zachowaniu pełnej czytelności. Takie pliki w formacjie .jpg zajmują około 10 razy mniej miejsca i są w zupełności wystarczające do zastosowań naszego cyfrowego archiwum.

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo z siedzibą w Lublinie. Ul. Bernardyńska 12, 20-109 Lublin. Wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000470829.


© 2021 Fundacja Chrońmy Dziedzictwo 

pl_PLPL