Zrobiliśmy ponad 0 zdjęć.
A to dopiero początek pracy. Możesz nam pomóc.

Codziennie powiększamy archiwum Fundacji. Pod koniec każdego tygodnia operatorzy kamer przesyłają swoją pracę, która trafia do naszej siedziby w celu przetworzenia. Naszym celem jest udostępnienie całego zbioru, ale wymaga to bardzo dużego nakładu pracy i środków. Obecnie tylko niewielka część zdjęć jest dostępna online, ale z Państwa pomocą chcemy to zmienić.

Efekty są dostępne dla każdego  odwiedzającego pod zakładką Archiwum. Za darmo.

Jeżeli chcą Państwo wesprzeć działalność Fundacji Chrońmy Dziedzictwo, zachęcamy do przekazania dobrowolnej darowizny. Całość zostanie przeznaczona  na cele statutowe, którymi są przede wszystkim:

  • Digitalizacja źródeł zawierających informacje historyczne
  • Opracowanie zgromadzonych informacji
  • Utrzymanie przestrzeni dyskowej i serwerów dzięki którym udostępniamy materiały na tej stronie internetowej
  • Rozwój serwisu i nowe funkcjonalności
Za wszelkie okazane wsparcie serdecznie dziękujemy. 
 
Osoby fizyczne i prawne, które dokonają darowizny lub dotacji, jednorazowej lub łącznej, w wysokości co najmniej 1000 zł uzyskują tytuł Dobroczyńcy Fundacji.

 

WPŁATY NA KONTO

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo

95 2490 0005 0000 4500 4435 1918

Alior bank S.A.

Tytuł: Darowizna

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo z siedzibą w Lublinie. Ul. Niccolo Paganiniego 23/125 Lublin. Wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000470829.


© 2021 Fundacja Chrońmy Dziedzictwo 

pl_PLPL