Fundacja Chrońmy Dziedzictwo

Drohobycki kościół św. Bartłomieja to perła gotyku i jedna z najstarszych świątyń katolickich na kresach dawnej Rzeczpospolitej. Powstał w XIV wieku i jego nieodłącznym elementem zawsze była zabytkowa dzwonnica, która przed wiekami służyła tez jako brama wjazdowa do miasta. Do niedawna ten wyjątkowy zabytek był magazynem niepotrzebnych rzeczy, lecz dzięki współpracy z Centrum Metodycznym Nauczania Języka i Kultury Polskiej w Drohobyczu udało nam się odmienić jej los.

Fundacja Chrońmy Dziedzictwo z siedzibą w Lublinie. Ul. Niccolo Paganiniego 23/125 Lublin. Wpisana do rejestru przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Numer KRS: 0000470829.


© 2021 – Fundacja Chrońmy Dziedzictwo 

pl_PLPL